Olecka Biała Wstążka. “Wyjść z cienia przemocy”

Komunikat KPP w Olecku

 

II olecka kampania Białej Wstążki współorganizowana przez olecka komendę


Dzisiaj (25.11.2015 r.) w Sali Widowiskowej ROK “Mazury Garbate” w Olecku odbyła się konferencja w ramach II kampanii Białej Wstążki” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Współorganizatorami była Komenda Powiatowa Policji w Olecku, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olecku. Zaś patronat nad akcją objęło Starostwo Powiatowe Policji w Olecku. Tegoroczna kampania odbyła się pod hasłem “Wyjść z cienia przemocy”.


Dzisiaj o godz. 10:00 w Sali Widowiskowej ROK “Mazury Garbate” w Olecku odbyła się konferencja w ramach II kampanii Białej Wstążki” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przedmiotowa akcja jest najważniejszą na świecie kampanią skierowaną przeciw przemocy wobec kobiet. Jej głównym celem jest wsparcie działań zapobiegających przemocy oraz propagowanie dyskusji społecznej o problemie. Kampania prowadzona jest w ponad 50 krajach świata, a rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie. Jej początek dały tragiczne wydarzenia z Montrealu, gdzie 6 grudnia 1989 r. na politechnice mężczyzna zastrzelił 14 kobiet, a 13 innych osób ranił, bo – jak tłumaczył – kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. Na znak sprzeciwu grupa kanadyjskich mężczyzn przypięło sobie do piersi białe wstążki. Po kilku tygodniach ten biały symbol nosiło już 100 000 Kanadyjczyków jako znak osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.


Dzisiejsze spotkanie otworzył występ podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowych w Olecku w krótkim spektaklu. Następnie wszystkich zgromadzonych gości przywitał Starosta Marian Świerszcz, który krótko przybliżył cel kampanii.


Głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Rafał Klauza, który w mówił, że policja, jest służbą, której głównym celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, od zawsze podejmującą działania zmierzające do ograniczenia przemocy. Zauważył, że policjant niejednokrotnie stanowi pierwsze ogniwo w systemie pomocy  osobom uwikłanym w “piekło domowego życia w agresji”. Stąd potrzeba wśród funkcjonariuszy szczególnej wiedzy i wrażliwości, na skrajne emocje często nieracjonalne zachowanie u osób doświadczających przemocy, podczas podejmowanej interwencji. insp. Rafał Klauza dodał, że owa wrażliwość, takt i “subtelność” cechują podległych mu policjantów w sytuacjach związanych z przemocą wobec kobiet, niezależnie czy jest to sprawa dotycząca gwałtu, znęcania się, czy też zgłoszenia interwencji w sytuacji zagrożenia.


Kolejnym punktem konferencji było nagrodzenie laureatów konkursu “Stop przemocy w powiecie oleckim”, a także podsumowanie przez Panią Dyrektor PCPR Wiesławę Szymczyk realizacji projektu “Profilaktyka i edukacja kluczem do rozwiązywania problemów w powiecie oleckim”.


Na koniec wszyscy obecni mogli wysłuchać wystąpienia dr Jacka Szczepkowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nt. “Profilaktyka agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”.  


Komentarze
Więcej w Biała Wstążka, Jacek Szczepkowski, Olecko, Policja, ROK
Minisiatkówka i halowa piłka nożna dziewcząt. Wyniki

Sportowe komunikaty MOSiR Olecko:   Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w minisiatkówce "czwórek" dziewcząt i chłopców szkół podstawowych  Termin i miejsce: 24.11.2015r.,...

Zamknij