Równość zapanuje w samorządach. Informacja prasowa

Informacja prasowa przesłana przez Fundację Feminoteka z prośbą o rozpowszczenienie. Nieniejszym to czynimy

Równość zapanuje w samorządach

Informacja prasowa, Warszawa, 12 stycznia 2012

Fundacja Feminoteka, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Instytut Laudator oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapraszają samorządy do udziału w projekcie „Równość standardem dobrego samorządu”.

 

Projekt ma na celu zapoznanie urzędników i urzędniczek samorządów z założeniami polityki równości i przeciwdziałania dyskryminacji w świadczeniu usług publicznych.

 

O tym, jak bardzo jest to potrzebne mówią sami urzędnicy. W ramach projektu w ponad 110 urzędach w całej Polsce w 2010 roku przeprowadzone zostało pierwsze tego typu badanie. Wynika z niego, że aż92% urzędników i urzędniczek uważa, że przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równości powinno być ważnym zadaniem urzędu, ale jednocześnie zaledwie 17% samorządowców wysoko ocenia swoją wiedzę w tym kluczowym obszarze.Tylko 12% ankietowanych urzędów prowadziło w 2010 r. działania skierowane do mieszkańców, które miały na celu promowanie zasady równości. Zaledwie 37 na 117 (31%) przebadanych urzędów zadeklarowało istnienie określonej wewnętrznej struktury odpowiedzialnej za przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie zasady równości. Żaden z przebadanych urzędów nie posiadał planu równościowego.

 

Tymczasem według 85% Polek i Polaków równe traktowanie niezależnie od płci, wieku, stopnia sprawności, orientacji seksualnej, wyznania, przynależności etnicznej czy narodowości powinno być zadaniem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i problemom samorządowców pomysłodawcy projektu proponują szkolenia oraz specjalnie opracowane i gotowe do użycia narzędzia: Indeks i Standard Równości, dzięki którym możliwe – i łatwe – będzie realizowanie polityki równości. Akces do projektu zgłosili już samorządowcy z województwa łódzkiego i mazowieckiego. To oni, jako pierwsi, wezmą udział w szkoleniach i poznają instrumenty, dzięki którym praca ich urzędów spełniać będzie równościowe standardy.

 

Projekt i jego założenia zostaną zaprezentowane podczas konferencji 16 stycznia 2012 r. (poniedziałek) w Villi Pallas (ul. Żołnierska 4 w Olsztynie, Sala Klubowa) w godzinach 11:00 – 14:00.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki projektu:

 

Anna Dryjańska: annad@feminoteka.pl, tel. 0-22 392 94 76.

Magdalena Kicińska magdalenak@feminoteka.pl, tel. 0-695 223 023

 

Więcej informacji znaleźć można także na stronie: www.rownoscwsamorzadzie.pl

 

Komentarze
Więcej w Fundacja Feminoteka, Olecko
Prawomocny wyrok w sprawie Marka M.

Sprawa wyroku dla Marka M., mieszkańca Świętajna zbulwersowała wielu olecczan. Przypomnijmy, 1 lutego 2011 roku 20 letni Marek M. wpadł...

Zamknij