Ważne spotkania w sprawie budowy chlewni w Imionkach i rozbudowy chlewni w Kukowie. Nie przegapcie

Jak się okazuje szykuje się nam inwazja świnek na miasto. O planowanej inwestycji w Imionkach pisaliśmy już chociażby TUTAJ i TUTAJ  . Ale to nie wszystko właściciele istniejącej już w Kukowie fermy trzody chlewnej w Kukowie złożyli wniosek o rozbudowę. I… została już wydana przez oleckich urzędników pozytywna decyzja środowiskowa. Jak się można domyślić plany rozbudowy nie spodobały się mieszkańcom osiedla Siejnik, którzy już teraz narzekają na niezbyt przyjemny zapach zalatujący od strony Kukowa.

 

O inwestycjach w Imionkach i Kukowie sporo mówiono ostatnio i w czasie obrad Komisji i Sesji Rady Miejskiej. W najbliższym czasie w Olecku odbędzie się kilka ważnych spotkań dotyczących tych inwestycji. Ale po kolei:

I

29 marca 2017 r. (środa) o godz.19.00 w sali nr 7 Zespołu Szkół w Olecku na Osiedlu Siejnik odbędzie się spotkanie w sprawie ROZBUDOWY FERMY  TRZODY CHLEWNEJ W KUKOWIE.

 

II

W dniu 31 marca 2017 r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji, Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie przewodniczącego obrad.
2. Analiza planowanej budowy centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w miejscowości Imionki oraz planowanej rozbudowy fermy trzody chlewnej w Kukowie.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

III

3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Kukowie odbędzie się spotkanie w sprawie ROZBUDOWY FERMY TRZODY CHLEWNEJ W KUKOWIE.

IV

4 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Olecku , Plac Wolności 3 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa , w sprawie toczącego się postępowania  na wniosek firmy Wesstron sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie : „Centrum badawczo-rozwojowego trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych” na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości Imionki, obręb 0017 Możne, gm. Olecko, powiat olecki, województwo warmińsko -mazurskie”.

Na rozprawie  strony i osoby zainteresowane mogą składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia , co do prowadzonego postępowania.

Komentarze
Więcej w chlewnia, Imionki, Kukowo, Olecko
Burmistrz musi odejść?

Gdy jesienią 2015 roku funkcjonariusze CBA w wyniku przeprowadzonej kontroli, uznali że Burmistrz Olecka Wacław Olszewski pełniąc od 18 kwietnia...

Zamknij